Historien om

KDT i Kristianstad

Djurtransportör sedan 1958

1958 startade Folke Johansson Thermo Transport tillsammans med två kompanjoner. Åkeriet från Kristianstad hade två inriktningar; djur- och köttransporter.

1968 delades företaget upp i två delar. Det ena hette även fortsättningsvis Thermo Transport och leddes av Folkes båda kompanjoner. Det andra företaget som uppstod efter delningen fick namnet Folke Johanssons Åkeri. Under Folkes ledning tog företaget hand om djurtransporter, både vanlig slakt och nödslakt, till KBS (nuvarande Scan AB) i Kristianstad.

1975 övergick företaget till att köra enbart nödslakt, dvs. avlivning och akutslakt av djur som skadats eller drabbats av sjukdom där köttet ändå kunde nyttjas som livsmedel.

1992 tog Stefan Johansson över företaget efter sin far Folke och driver företaget sedan dess. Företaget bytte namn till Kristianstads Djurtransporter AB, senare KDT i Kristianstad AB.

Idag är KDT i Kristianstad en heltäckande och uppskattad samarbetspartners till lantbrukare i sydligaste Sverige. Beror det på vår långa historia? Eller är det för att det är lätt att snacka med KDT? Vår enda ambition är att fortsätta vara en pålitlig och trogen partner för dig och dina kollegor. Vi ses!