Koncernen

KDT AB

Transporter med hög kvalitet
till konkurrenskraftiga priser!

KDT är en åkerikoncern som består av KDT i Kristianstad AB (moderbolag) och Kristianstads Djurtransporter AB (dotterbolag).

KDT (koncernen) har idag en fordonspark bestående av kranbilar för kadaverhämtning (uppdragsgivare Svensk Lantbrukstjänst), lastväxlarfordon, samt ekipage för biogas- och gödseltransporter.

Vår affärsidé är att utföra transporter med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Kontakt

VD
Stefan Johansson
0709-77 26 50
stefan@kdtab.se

Avdelningschef kadaver
Julius Mårtensson
0709-77 26 98
Julius@kdtab.se

Ordermottagning
Vardagar 7-11: 0709-772017
Övrig tid: 0709-772698

Transportledning
0709-77 26 50

Jourservice kadaverhämtning
0709-772017

Ekonomi & Personal
Bo Elliver
bo@kdtab.se